Про організацію

Громадська організація «Молодіжна Альтернатива» – це позапартійна, недержавна, неприбуткова організація, яка  була заснована у у січні 1994 року з метою розвитку різноманітних освітніх програм по залученню молоді до активної участі у політичному житті країни.

Місією організації є залучення молоді до участі у політичному житті України шляхом організації стажувань у органах влади (Верховній Раді, органах місцевого самоврядування), формування нового покоління політиків для незалежної України, просуванні ідей і цінностей демократії у молодіжне середовище, активізація громадської участі (а конкретно участі молоді) в політичному процесі.

Потягом 19 років Молодіжна Альтернатива працює заради розвитку громадянського суспільства в Україні як фундаменту незалежної, демократичної, правової держави.

Напрямки роботи організації:

 • Адміністрування Програм стажувань у органах влади;
 • Підтримка зв’язків, налагодження співпраці з інтернами;
 • Забезпечення ефективного співробітництва представників молоді, молодіжних громадських об'єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • Співпраця з іншими програмами стажувань, дослідницькими центрами, молодіжними НУО як в Україні так і за її кордонами;
 • Проведення освітніх заходів для інтернів – семінарів, тенингів, круглих столів, досліджень тощо;
 • Проведення досліджень політик на центральному та регіональному рівнях;
 • Проведення досліджень з актуальних питань прав людини, молодіжної політики, екології, гендерного балансу тощо;
 • Розвиток у молодих людей, їх творчих здібностей, навичок самоорганізації, самореалізації особистості, вміння відстоювати свої права
 • Реалізація інноваційного потенціалу молоді в інтересах суспільного розвитку і розвитку самої молоді

Стратегічні цілі ГО Молодіжна Альтерантива:

 • Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
 • Просуванні ідей і цінностей демократії у молодіжне середовище, активізація громадської участі (а конкретно участі молоді) в політичному процесі
 • Формування політичної еліти з молодого покоління України

Пріоритетні напрямки роботи ГО Молодіжна Альтерантива:

Освітня політика – дослідження щодо впровадження Болонської системи в Україні, її позитивні та негативні моменти, вивчення можливостей щодо доступу української молоді до вищої освіти в європейських ВНЗ, підвищення затребуваності молодих фахівців на ринку праці та збільшення можливостей для працевлаштування в країнах ЄС, сприяння інтеграції молодих людей у міжнародне співтовариство

Місцеве самоврядування – аналіз програм та стратегій соціально-економічного розвитку регіону, місцевих бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також рішень органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності реальному стану та очікуванням громадян, написання молодими активними людьми власних соціально значимих проектів для регіонів, де вони проживають та їх реалізація

Молодіжне підприємництво – привернення уваги громадськості і влади до проблеми молодіжного безробіття і як можливості вирішення цієї проблеми стимулювання розвитку молодіжного підприємництва. Визначення напрямків розвитку молодіжного підприємництва, розробка концепцій, стратегій, політичних рекомендацій, програм дій Уряду, місцевих органів влади та суспільства, спрямованих на реалізацію її положень.

Міжетнічні відносини – подолання стереотипів та упереджень у сфері міжетнічних взаємин серед молоді, залучення молоді до проведення міжкультурного діалогу, організація та проведення досліджень етнополітичної сфери на регіональному рівні

Екологія – дослідження впровадження екологічних проектів на місцевому рівні, залучення молоді до впровадження екологічних проектів

 

 

Відео

English version