Публікації


Що турбує молодь

 

"Проблеми молоді" — словосполучення, яке ми чуємо майже щодня; словосполучення, що має глибокий зміст, проте вже давно перетворилося на пустопорожній набір звуків. Життя сучасної молоді неоднозначне, складне, багатогранне, часом сповнене амбіцій і навіть прагматики. У суспільстві ведеться дуже багато розмов про труднощі та перешкоди у житті молодих людей…Але про які саме проблеми всі говорять? Про це можна прочитати в брошурі «Що турбує молодь»

 

 

Поруч з Євросоюзом чи Росією

 

Як зовсім молода держава, Україна прагне усвідомити себе у геополітичному просторі, у контексті розвитку світової цивілізації, визначити власні пріоритети, реальні національні інтереси й виробити стратегію і тактику їх реалізації. У сучасному світі жодна, навіть наймогутніша держава не може самостійно і повною мірою забезпечити свої національні інтереси. Тому зовнішня політична діяльність — це найважливіша складова державної політики, а визначення пріоритетів у відносинах із зарубіжними партнерами - її необхідне завдання. Де ж Україні бути «Поруч з Євросоюзом чи Росією»?

 

 

Проблеми регіонального розвитку України

Про економічний потенціал регіонів України, про особливості регіональної політики в України, про шляхи вирішення регіональних проблем читайте в брошурі «Проблеми регіонального розвитку України»

 

 

Актуальні проблеми національної безпеки України

Питання  забезпечення стабільності та розвитку національної безпеки  України  завжди  було одним  із ключових пріоритетів та цілей, які ставило перед собою керівництво нашої держави ще з часів отримання незалежності у 1991 році. Особливо це стосувалося становлення та впровадження гідної системи безпеки на міжнародному рівні відповідно до міжнародних стандартів і правил.

Згідно з основними положеннями Конституції України, головним завданням підтримання та розвитку національної безпеки було дотримання прав та інтересів людини і громадянина, їх захист, а також недопущення появи будь-яких загроз ззовні.

Проблемам національної безпеки присвячена книга «Актуальні проблеми національної безпеки України»

 

 

Імідж України у світі: актуальні проблеми

У наш час точиться багато суперечок про імідж України на світовій арені. Саме слово «імідж» має   англійське походження (image) і буквально перекладається як «образ», «відображення». Насправді імідж — це не що інше як штучне уявлення, яке формується в суспільній чи індивідуальній свідомості під диктовку ЗМІ та під психологічним впливом. Говорячи про імідж України, ми маємо на увазі певне ставлення до України людей, яке відображає реальні та уявні факти з життя нашої держави.

З виникненням нових маркетингових технологій та під впливом глобалізації світових процесів з’явився новий напрямок пропагування країни на світовій арені — державний брендинг, з точи зору якого деякі особливості України (наприклад, культурні традиції) розглядаються як певний різновид товару. Також бренд необхідно розуміти як національну ідею країни, її інтелектуальну власність, тобто комплекс думок, відчуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у людини, коли вона бачить, чує назву країни чи купує товар, вироблений у цій країні.

Чому це важливо? Які основні основні напрямки формування сприятливого іміджу України в світовому співтоваристві? Та відповіді на інші запитання дають молоді студенти в книзі «Імідж України у світі: актуальні проблеми»

 


Сторінка 10 з 15

Відео

English version