Публікації


Україна у глобалізованому світі: думка молоді

Сучасний етап світового розвитку характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя країн світу. У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування єдиного планетарного суспільства. В даних умовах протягом останніх десятиліть відбуваються процеси зближення різних країн і народів, проникнення інформаційних технологій, політичної трансформації і інтеграції на регіональному і світовому рівнях.

Детальніше...
 

Відкритість і прозорість органів державної влади та місцевого самоврядування: регіональні особливості

Важливою складовою гармонійного розвитку суспільства є налагодження постійного зв’язку населення з представниками державних та самоврядних органів управління. Проблематика поінформованості громадян про напрямки та конкретні дії органів місцевого самоврядування зберігає свою актуальність як один з механізмів доступу до влади та контролю за якістю послуг на місцевому рівні. Розвиток форм комунікації місцевою владою є шляхом розширення участі громади в місцевому політичному процесі та сприяє відкритості і підзвітності влади, зростанню рівня довіри з боку населення.

Детальніше...
 

Участь громадян в управлінні державою: регіональні особливості

Участь громадськості в державному управлінні підвищує його результативність, допомагає виявляти і усувати недоліки в діяльності виконавчо-розпорядчих органів, стимулює соціальну активність громадян, їх зацікавленість в успішному вирішенні державних справ.

Детальніше...
 

Оцінка потенціалу громадського сектору у взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади: регіональні особливості

На сьогоднішній день громадський сектор в Україні досяг певної стадії розвитку, коли наступає етап переходу кількості – в якість, а самі організації сприймаються як владою, так і громадянами всерйоз, тому, перш за все, для подальшого ефективного розвитку, необхідно визначитися із моделлю взаємодії з органами місцевого самовряду­вання та центральними органами державної влади.

Детальніше...
 

Парламентські вибори 2012: перспективи майбутнього

Одним із способів формування органів державної влади та місцевого самоврядування є вибори. Вільні вибори є одним із основних атрибутів демократичного суспільства. Важко уявити демократичну країну без виборів. Народне волевиявлення дає змогу формувати владу та здійснювати контроль за виконанням її функцій. Однак не всякі вибори є елементом демократії. Дуже важливо, щоб вони здійснювалися із дотриманням усіх необхідних демократичних принципів.

Детальніше...
 


Сторінка 5 з 15

Відео

English version