Публікації

Суспільство в Україні: регіональний вимір

Тема   розвитку  громадянського  суспільства  в  Україні останнім часом стає все більш актуальною. Протягом останнього десятиліття в Україні помітно активізувалася діяльність молодіжних громадських організацій, рухів, спілок, об’єднань та ін., яких сьогодні називають інституціями громадянського суспільства, часто неповністю розуміючи значення цього словосполучення.

Детальніше...
 

«Сучасна молодь: проблема чи надія»

«Я втратив всі надії щодо майбутнього моєї країни, якщо сучасна молодь візьме кермо правління в свої руки, бо ця молодь незносна, невитримана, страшна», — сказав Гесіод. Цьому вислову вже майже три тисячі років, але він досі не втратив своєї актуальності. Як часто ми чуємо негативну критику на адресу молоді: покоління споживачів, не здатних створювати, ледарі, неуки тощо. Але чи дійсно ці звинувачення справедливі? Чи й справді сучасна молодь – це пропаще покоління? Про це розмірковують наші інтерни в книзі «Сучасна молодь: проблема чи надія»

 

«Я депутат… Мої дії»

Щоб стати  депутатом місцевої ради, недостатньо лише думати  про це чи переконувати себе в  тому що ти просто народжений для депутатства... На мою думку, для того щоб стати депутатом, потрібно мати не лише величезний життєвий досвід, а й прожити довге тернисте життя... Адже бути депутатом місцевої ради — це не лише суспільне визнання і статус, а й щоденна титанічна праця над собою та на благо тих, хто тебе обрав. Адже як йдеться в одному з відомих висловів, «кожен народ заслуговує на ту владу, яку обрав». Тому перш ніж стати депутатом місцевої ради, потрібно перш за все з’ясувати: а хто власне такий слуга народу і які риси він повинен мати? Відповіді на ці запитання намагаються знайти автори книги «Я депутат… Мої дії»

 

Поруч з Євросоюзом чи Росією

 

Як зовсім молода держава, Україна прагне усвідомити себе у геополітичному просторі, у контексті розвитку світової цивілізації, визначити власні пріоритети, реальні національні інтереси й виробити стратегію і тактику їх реалізації. У сучасному світі жодна, навіть наймогутніша держава не може самостійно і повною мірою забезпечити свої національні інтереси. Тому зовнішня політична діяльність — це найважливіша складова державної політики, а визначення пріоритетів у відносинах із зарубіжними партнерами - її необхідне завдання. Де ж Україні бути «Поруч з Євросоюзом чи Росією»?

 

 

Актуальні проблеми національної безпеки України

Питання  забезпечення стабільності та розвитку національної безпеки  України  завжди  було одним  із ключових пріоритетів та цілей, які ставило перед собою керівництво нашої держави ще з часів отримання незалежності у 1991 році. Особливо це стосувалося становлення та впровадження гідної системи безпеки на міжнародному рівні відповідно до міжнародних стандартів і правил.

Згідно з основними положеннями Конституції України, головним завданням підтримання та розвитку національної безпеки було дотримання прав та інтересів людини і громадянина, їх захист, а також недопущення появи будь-яких загроз ззовні.

Проблемам національної безпеки присвячена книга «Актуальні проблеми національної безпеки України»

 

 

«Болонський процес очима молоді»

Аналізуючи принципи Болонської системи та інструменти, які використовуються в нашій державі  для  їх досягнення, ми часто можемо спостерігати нехтування, несерйозний підхід, нівелювання окремих серйозних питань та проблем, які виникають у процесі здійснення реформ та впровадження нововведень у галузі освіти. Такий підхід до справи характерний для України, і це засмучує. Багато що із запланованого було зроблено, однак проблеми залишилися. Які переваги, недоліки та перспективи болонської системи для України аналізують інтерни в книзі «Болонський процес очима молоді»

 

Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва

Одним із найбільших прагнень сучасної молоді є досягнення особистої і фінансової свободи.   Молоді люди у своїй переважній більшості позитивно ставиться до ринкових форм господарювання, вони більш активні і пристосовані до підприємництва, ніж дорослі.

Мрія мати «свій маленький заводик» міцно сидить у головах багатьох українців та й загалом у будь-якої людини. Проте часто вона так і залишається мрією. Страх відповідальності, брак коштів і просто невпевненість у собі змушує молодих відкладати у довгий ящик відкриття власної справи. Які перспективи має розвиток підприємництва серед молодіаналізують інтерни в книзі Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва


 

Що турбує молодь

 

"Проблеми молоді" — словосполучення, яке ми чуємо майже щодня; словосполучення, що має глибокий зміст, проте вже давно перетворилося на пустопорожній набір звуків. Життя сучасної молоді неоднозначне, складне, багатогранне, часом сповнене амбіцій і навіть прагматики. У суспільстві ведеться дуже багато розмов про труднощі та перешкоди у житті молодих людей…Але про які саме проблеми всі говорять? Про це можна прочитати в брошурі «Що турбує молодь»

 

 

Проблеми регіонального розвитку України

Про економічний потенціал регіонів України, про особливості регіональної політики в України, про шляхи вирішення регіональних проблем читайте в брошурі «Проблеми регіонального розвитку України»

 

 

Імідж України у світі: актуальні проблеми

У наш час точиться багато суперечок про імідж України на світовій арені. Саме слово «імідж» має   англійське походження (image) і буквально перекладається як «образ», «відображення». Насправді імідж — це не що інше як штучне уявлення, яке формується в суспільній чи індивідуальній свідомості під диктовку ЗМІ та під психологічним впливом. Говорячи про імідж України, ми маємо на увазі певне ставлення до України людей, яке відображає реальні та уявні факти з життя нашої держави.

З виникненням нових маркетингових технологій та під впливом глобалізації світових процесів з’явився новий напрямок пропагування країни на світовій арені — державний брендинг, з точи зору якого деякі особливості України (наприклад, культурні традиції) розглядаються як певний різновид товару. Також бренд необхідно розуміти як національну ідею країни, її інтелектуальну власність, тобто комплекс думок, відчуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у людини, коли вона бачить, чує назву країни чи купує товар, вироблений у цій країні.

Чому це важливо? Які основні основні напрямки формування сприятливого іміджу України в світовому співтоваристві? Та відповіді на інші запитання дають молоді студенти в книзі «Імідж України у світі: актуальні проблеми»

 


Сторінка 5 з 8

Відео

English version