Публікації

Україна у глобалізованому світі: думка молоді

Сучасний етап світового розвитку характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя країн світу. У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування єдиного планетарного суспільства. В даних умовах протягом останніх десятиліть відбуваються процеси зближення різних країн і народів, проникнення інформаційних технологій, політичної трансформації і інтеграції на регіональному і світовому рівнях.

Детальніше...
 

Участь громадян в управлінні державою: регіональні особливості

Участь громадськості в державному управлінні підвищує його результативність, допомагає виявляти і усувати недоліки в діяльності виконавчо-розпорядчих органів, стимулює соціальну активність громадян, їх зацікавленість в успішному вирішенні державних справ.

Детальніше...
 

Парламентські вибори 2012: перспективи майбутнього

Одним із способів формування органів державної влади та місцевого самоврядування є вибори. Вільні вибори є одним із основних атрибутів демократичного суспільства. Важко уявити демократичну країну без виборів. Народне волевиявлення дає змогу формувати владу та здійснювати контроль за виконанням її функцій. Однак не всякі вибори є елементом демократії. Дуже важливо, щоб вони здійснювалися із дотриманням усіх необхідних демократичних принципів.

Детальніше...
 

Світова економічна криза: виклики для України

Словосполучення «світова економічна криза» увійшло в спілкування, побут, наше життя і вже стало буденним. Що ж воно означає? Які витоки має? Як вплинула економічна криза на Україну як одну з

держав сучасного світу? Чого нам чекати в майбутньому? Про все це в брошурі «Світова економічна криза: виклики для України»

Детальніше...
 

Формування регіональної молодіжної політики

Молодь є активною складовою сучасного українського суспільства. На сьогодні активна молода людина – носій інтелектуального потенціалу, основний рушійний та визначальний фактор соціально-економічного прогресу. Саме від здатності молоді бути активною, дієздатною та творчою силою залежать перспективи державорозбудовчого процесу в Україні.

Детальніше...
 

Відкритість і прозорість органів державної влади та місцевого самоврядування: регіональні особливості

Важливою складовою гармонійного розвитку суспільства є налагодження постійного зв’язку населення з представниками державних та самоврядних органів управління. Проблематика поінформованості громадян про напрямки та конкретні дії органів місцевого самоврядування зберігає свою актуальність як один з механізмів доступу до влади та контролю за якістю послуг на місцевому рівні. Розвиток форм комунікації місцевою владою є шляхом розширення участі громади в місцевому політичному процесі та сприяє відкритості і підзвітності влади, зростанню рівня довіри з боку населення.

Детальніше...
 

Оцінка потенціалу громадського сектору у взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади: регіональні особливості

На сьогоднішній день громадський сектор в Україні досяг певної стадії розвитку, коли наступає етап переходу кількості – в якість, а самі організації сприймаються як владою, так і громадянами всерйоз, тому, перш за все, для подальшого ефективного розвитку, необхідно визначитися із моделлю взаємодії з органами місцевого самовряду­вання та центральними органами державної влади.

Детальніше...
 

Реформування судової системи в Україні

Реформування судової системи в Україні — процес масштабний. Для проведення такої реформи було створено Робочу групу з питань судової реформи, завданням якої стало удосконалення судової системи шляхом розробки пропозицій про внесення змін до законів без внесення змін до Конституції України. До робочої групи увійшли фахівці органів влади, судді, представники вищих навчальних закладів, науковці, народні депутати України.

Детальніше...
 

Україна в сучасних глобалізаційних процесах:основні тенденції та перспективи

Починаючи з XX ст. глобалізаційні тенденції охопили світ та на кінець століття впевнено здобули перемогу. На сьогодні, глобалізація як процес почала впливати не лише на розвиток державних інституцій, але й на пересічних громадян.

Детальніше...
 

Культурний розвиток регіонів

 

В книзі дана спроба проаналізувати програми культурного розвитку регіонів України, розкрити  значення Євро 2012 для культурного розвитку держави, виявити проблеми та невирішені питання, висловити власне бачення щодо шляхів реформування сфери культури в Україні.

Детальніше...
 


Сторінка 3 з 8

Відео

English version