Найбільше порушенню прав та громадянських свобод сприяють народні депутати


На думку громадян, найбільше сприяють порушенню або унеможливлюють реалізацію їхніх прав та громадянських свобод народні депутати (47,9%), міліція (45,7%) та Президент України (39,3%). «Почесне» четверте місце майже з однаковими результатами поділили між собою суди (37,9%) та кримінальні структури (37,6%).

Напередодні Дня Конституції України на замовлення міжнародної громадської організації “Дім Свободи Україна» соціологічною службою Центру Разумкова проведено опитування громадян, аби з’ясувати, якою мірою українці задоволені рівнем дотримання різних груп прав та свобод, гарантованих Основним Законом.

Загальний рівень дотримання різних прав та свобод в Україні оцінюється не високо


Найгірше дотримуються соціально-економічні та екологічні права, найкраще – базові права особистості. Як і в попередні роки, найнижчу оцінку було надано дотриманню соціальних прав та права на справедливий, відкритий і незалежний суд – тут середня оцінка не перевищила 2,4 балів за 5-бальною шкалою. 

Основним джерелом порушення прав та свобод в Україні цього року громадяни визначили Президента України (20,5%), кримінальні структури (10,8%), уряд України (9,8%), народних депутатів (9,4%) та міліцію (9,0%). 

Більшість громадян України (51,5%) традиційно найважливішими для себе вважають базові права людини, в першу чергу – право на життя. Однак, понад третину опитаних (35,2%) на перше місце поставили соціальні та економічні права. Це свідчить про нагальну необхідність розв’язання загрозливих для життєдіяльності суспільства проблем саме в цій сфері. 

Так, на запитання „Які зміни відбулися протягом 2008 року у порівнянні з попередніми роками щодо дотримання зазначених груп прав?”, найбільше відзначалося суттєве погіршення ситуації з дотриманням соціальних та економічних прав (право на працю, достатній життєвий рівень, соціальний захист, право ведення власного бізнесу тощо) – 72,5% респондентів, та дотриманням екологічних прав - 48,3% респондентів. 

Щодо базових прав особистості, переважна трохи більше половини респондентів (54,2%) вважають, що ситуація тут залишилася без змін, тоді як 35,3% вважають, що вона погіршилася, і лише 4,1% громадян відзначили, що відбулися зміни на краще. Приблизно так само розподілилися відповіді громадян і на питання щодо дотримання культурних прав – 53,2%, 32,5% та 3,9%, відповідно. 

Стосовно політичних прав та свобод українців (право обирати владу та бути обраним, право контролю за представницькими органами влади тощо), 45,9% респондентів вважають, що ситуація залишилися без змін, ще 45,6% вважають, що вона погіршилася, і лише 1,9% відзначили певні позитивні зміни в цій царині. 

У додатку - стислі результати соціологічного дослідження. Повна версія порівняльного дослідження щодо стану дотримання різних груп прав в Україні протягом останнього року буде підготовлена і представлена наприкінці літа на сайті www.freedomhouse.kiev.uaДжерело : МГО"Дім Свободи Україна"

Відео

English version