Світ навколо нас: сучасні виклики та глобальні тренди

 

Оточуючий світ кожен з нас сприймає крізь власну призму, сформовану під впливами різних чинників. Що сьогодні відчуває людина, адже часи змінюються, а з ними й цінності; традиції стають другорядними. Нині всі говорять про незворотні зміни в суспільстві, у багатьох на вустах з’являються незрозумілі терміни і поняття, які в основному спрямовані на виправдання власної безпорадності. Одним з таких термінів виступає глобалізація як явище нашої сучасності.

Глобалізація — це процес формування єдиної всесвітньої соціокультурної системи: світового ринку, всесвітньої політики, культурної стандартизації, розвиток наддержавних структур і міжнародних об’єднань (ЄС, СОТ, НАТО, ЄЕП). Важливо відзначити, що мається на увазі не сформоване глобальне суспільство як даність, а лише про тенденцію до його формування. Ця тенденція за своєю природою є водночас об’єктивною і суб’єктивною. «Світ навколо нас: сучасні виклики та глобальні тренди» - це брошура присвячена глобальним світовим тенденціям.

 

Відео

English version