Подолання стереотипів та упереджень у сфері міжетнічних взаємин серед молоді

Поліетнічний склад української політичної нації зумовлює потребу у комплексних та різноманітних ініціативах організацій громадянського суспільства, державній політиці, які б сприяли адекватній реакції на виклики в етнополітичній сфері. Розв'язання питань етнонаціонального розвитку держави випливають з характеру етнодемографічної структури України, яка відноситься до країн з поліетнічним складом населенням, де 77,8% складає національна більшість, а 22,2% − національні меншини.

У громадському дискурсі актуалізуються питання пошуку оптимальних і збалансованих шляхів та механізмів формування/ реалізації етнонаціональної політики, орієнтованої на демократичні цінності. Такі цінності, що передбачають забезпечення мовних, культурних, освітніх прав національних меншин, етнічних спільнот. Однією з сучасних особливостей цієї політики повинна бути політика міжкультурного діалогу (Intercultural Dialogue) як елемента етнокультурного розвитку суспільства. Такий діалог сприяє підвищенню толерантності в суспільстві та діалогу культур. Політика міжкультурного діалогу веде до зміцнення взаєморозуміння між представниками різних культур та вірувань з наголосом на перевагах культурного розмаїття, повага до якого здатна зміцнити почуття належності до європейської культури. Тому сьогодні в Україні реалізуються проекти, направлені на гармонізацію етнонаціональної політики, розвиток міжрегіональних зв’язків ОГС в соціокультурному контексті.

В рамках проекту «Подолання стереотипів та упереджень у сфері міжетнічних взаємин серед молоді» «Молодіжною Альтернативою», що здійснюється в рамках підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні було проведено дослідження етнополітики на місцевому рівні. В якості цільових регіонів було взято Одеський регіон, Крим – Севастопль і Симферополь, Закарпаття, Буковина .

З роботами можна познайомитися тут:

«Аналітичний звіт про рівень забезпеченості прав національних меншин у Чернівецькій області»

«Аналітичний звіт про дотримання прав представників національних меншин, що проживають на території Закарпаття, на освіту рідною мовою»

«Доступ к среднему образованию на украинском языке в городе Симферополе и Симферопольском районе»

«Этнические группы Севастополя: прошлое, настоящее и будуще»

«Становище національних меншин в Одеському регіоні»

 

Відео

English version