"Місцеве самоврядування в Україні. Проблеми та перспективи розвитку"

 

23 січня 2011 року МА провела тренинги для регіональних інтернів "Місцеве самоврядування в Україні. Проблеми та перспективи розвитку"


Були присутні інтерни міст: Дніпропетровськ, Севастополь, Херсон, Миколаїв, Вінниця, Харків, Чернігів, Черкаси, Миколаїв, Дрогобич

Питання, що обговорювалися на тренінгах:

 

 1. Поняття, визначення, сутність місцевого самоврядування.
 2. Законодавство про місцевого самоврядування (Конституція України, Європейська хартія місцевого самоврядування, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про вибори депутатів місцевих рад, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських голів","Про статус депутатів місцевих рад", "Про органи самоорганізації населення", "Про асоціації органів місцевого самоврядування", галузеве законодавство).
 3. Система органів місцевого самоврядування. Особливості здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.
 4. Організаційне забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування визначених законодавством функцій та повноважень
 5. Особливості формування місцевих бюджетів відповідно до різних органів місцевого самоврядування (обласний, районний бюджети; сільський. селищний, міський міст районного значення, міські бюджети міст обласного значення). Удосконалення міжбюджетних відносин.
 6. Посадові особи місцевого самоврядування та інститут представницьких функцій - виборні посади (депутати Верховної Ради України, місцевих рад, сільський, селищний, міський голова). Особливості здійснення ними функцій та повноважень.
 7. Роль кадрового потенціалу в ефективності реалізації місцевого самоврядування. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевого самоврядування.
 8. Взаємодія органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. Асоціації органів місцевого самоврядування. Консультування з асоціаціями органів місцевого самоврядування з питань бюджету.
 9. Проблеми функціонування місцевого самоврядування в Україні та недосконалість адміністративно-територіального устрою.
 10. Шляхи удосконалення територіальної організації влади та підвищення дієздатності місцевого самоврядування.
 11. Досвід підвищення економічної спроможності місцевого самоврядування в межах законодавства. Кращі практики здійснення місцевого самоврядування. (Вінниця, Кременчук, Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, угоди щодо регіонального розвитку тощо). Міжмуніципальне співробітництво, добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування (положення Бюджетного кодексу). Програмно-цільовий метод бюджетування у місцевих бюджетах.
 12. Досвід проектів міжнародної технічної допомоги у сфері місцевого самоврядування в Україні.

 

Додаткові матеріали: Адміністративно - територіальний устрій України

 

 

 

 

Відео

English version