Стипендійна програма для дослідників ім. Фріца Тіссена

Фонд імені Фріца Тіссена фінансує наукові дослідження й розробки в університетах і дослідних центрах на території Німеччини. Стипендія розрахована на іноземних здобувачів, що мають ступінь кандидата наук.

Фонд імені Фріца Тіссена (Fritz-thyssen-stiftung) надає іноземним фахівцям стипендії й фінансову підтримку на проведення науково-дослідних робіт у вузах і некомерційних дослідницьких інститутах на території Німеччини. Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних і суспільних наук і поширюється, у числі іншого, і на громадян країн СНД.

Фонд, названий на честь німецького промисловця Фріца Тіссена, був заснований в 1959 році і є одним з перших великих приватних фондів Німеччини.

Ціль цієї організації - підтримка молодих учених у науково-дослідній роботі з одному з наступних напрямків:

  • історія, лінгвістика й культура, філософія, релігіознавство, археологія, естетика;
  • економіка, політологія, право, соціологія й суспільствознавство;
  • міжнародні відносини (співробітництво Німеччини з іншими країнами);
  • медицина й природничі науки;
  • образотворче мистецтво й культура.

Вимоги до кандидатів і обмеження

У рамках стипендіальної програми здобувачі можуть подавати заявки на здійснення наукових проектів в університетах і некомерційних дослідницьких інститутах у першу чергу на території Німеччини. Заохочується також двостороннє науково-дослідне співробітництво із залученням німецьких і закордонних університетів і дослідних центрів. Пропонований здобувачем проект повинен мати чіткий робочий план і строки виконання.

Зверніть увагу на наступну важливу умову подачі заявки на стипендію Фонду імені Фріца Тіссена: здобувач повинен мати ступінь кандидата наук (Doktor), причому з моменту закінчення навчання в аспірантурі (Promotion) повинне пройти не більш двох років. Фонд не надає стипендії діючим студентам аспірантури й не фінансує написання кандидатських і докторських дисертацій.

Розмір стипендії

Розмір стипендії Фонду імені Фріца Тіссена, незалежно від сфери досліджень або віку здобувача, становить 1700 євро на місяць. При цьому особисті доходи майбутніх стипендіатів з додаткових джерел не повинні перевищувати 500 євро на місяць. Стипендія надається строком на один рік і не обкладається податками.

Крім того, в окремих випадках фонд може оплатити стипендіатові додаткові шляхові витрати (наприклад, для проведення зустрічей з іншими учасниками проекту), на суму не більш 100 євро, а також виділити додаткову стипендію розміром до 200 євро для покриття витрат на житло за рубежем.

Фонд не надає стипендіатам фінансову підтримку у випадку хвороби або нещасного випадку, тому вони повинні завчасно укласти медичну страховку для себе й супровідних їхніх членів родини. У випадку позитивного результату конкурсу, одержувач стипендії повинен буде представити договір зі страховою компанією.

Здобувачі з дітьми можуть також подати заявку на фінансову підтримку по догляду за дитиною не старше 12 років. При цьому стипендія фонду не включає відрахування на дітей, цими питаннями займається відповідний відділ по працевлаштуванню (Arbeitsamt) за місцем проживання в Німеччині.

Необхідні документи й строки подачі заявки

Зверніть увагу: стати стипендіатом фонду за власною ініціативою не вийде. Клопотання про стипендію для здобувача може бути спрямоване лише від імені німецького університету або некомерційного науково-дослідного інституту.

У нього повинні входити наступні документи:

  • заповнений і підписаний здобувачем формуляр заявки (доступний по посиланню нижче);
  • резюме здобувача із вказівкою основних етапів академічної й професійної біографії в порядку убування (tabellarischer Lebenslauf);
  • докладний опис пропонованої науково-дослідної роботи (мети проекту, опис стадії його розвитку на момент подачі заявки, підсумки проведеної підготовчої роботи, методологія, робочий план і список публікацій по темі);
  • документ, що підтверджує факт згоди німецького університету або науково-дослідного центру на проведення роботи здобувачем;
  • в окремих випадках, необхідно представити список планованих витрат, наприклад на поїздки за кордон.

Заявку на стипендію до Фонду імені Фріца Тіссена можна подати в будь-який час протягом року, при цьому слід ураховувати, що час розгляду заявки фондом займає від шести до восьми тижнів.

Вищевказані документи необхідно вислати на наступну адресу фонду поштою:

Fritz Thyssen Stiftung

Am Römerturm 3

50667 Köln

Deutschland

Формуляр заявки й додаткова інформація: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=61

Джерело: http://ngo.donetsk.ua/grants/3390

Відео

English version