«Робота в команді»

23 січня 2010 для київських інтернів був проведений тренінг «Робота в команді»

На тренінгу були розглянуті такі питання:

Визначення поняття "команда". Ролі в команді

Лідерство, стилі управління в команді

Розподіл функціональних обов’язків між членами команди

Індивідуальні та колективні форми роботи в команді

Підготовка і прийняття рішень в команді

Стилі поведінки при конфліктах

Відео

English version