Ничипорчук Ірина

 

Студентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: Комітет з питань правосуддя

 

Відео

English version