Зварич Ігор

Мiсце навчання: Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя

Спеціальність: Фінанси

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: Комітет з питань податкової та митної політики

Відео

English version