Моніторинг та оцінка ефективності діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

Протягом грудня 2019 року  ГО «Молодіжна Альтернатива» впроваджувала проект «Моніторинг та оцінка ефективності діяльності органів самоорганізації населення міста Києва».

Основні види діяльності за проектом - розробка анкети та проведення анкетного опитування серед киян, організація та проведення фокус групового обговорення, надання аналітичного звіту.

Самоорганізація населення - це одна з форм участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Спроможність громадян до самоорганізації, участі у процесах прийняття рішень, є ознакою розвитку громадянського суспільства. Потрібно зазначити що і громадські організації, і влада і іноземні донори поводять багато навчати та реалізовують проекти щодо підвищення громадської активності населення, залучення його активних представників до участі в управлінських процесах. Зміни в суспільстві відбуваються, але дуже поступово і, нажаль, активність громадян все ще залишається не високою.

Мета опитування:

Опитування громадської думки, що проводилося в рамках дослідження, є спробою дізнатися наскільки громадяни Києва ознайомлені/знають про діяльність органів самоорганізації населення, оцінити ефективність діяльності ОСНів та визначити їх роль в системі місцевого самоврядування, так само за результатами дослідження ми планували ідентифікувати основні соціальні проблеми жителів м. Києва, виклики та потреби, які впливають на рівень активності громадян у житті міста та громади в цілому.

Предмет опитування:

Діяльність органів самоорганізації населення, які обліковуються в Єдиному реєстрі органів самоорганізації населення у місті Києві.

Об’єкт дослідження: органи самоорганізації населення

Завдання опитування:

· на основі кількісного опитування громадської думки визначити соціально-демографічний портрет (стать, вік, освіта, професія, матеріальний стан, сімейний статус, місце проживання, тощо) основних цільових груп, згідно з виділеними соціо-культурними моделями та ціннісними установками;

· показати географічний розподіл, розмір ключових цільових груп згідно з описаними соціо-культурними моделями та ціннісними установками;

· показати сприйняття, участь і ступінь задоволення роботою органів самоорганізації населення, які опитуються;

· визначити ступінь суспільної напруженості та її причин; найбільш чутливі та актуальні для цільових аудиторій теми;

· виділити основні канали комунікації та уподобання визначених цільових аудиторій.

Цільовою групою опитування (респондентами) стали громадяни, що поживають в 10 районах м Києва і досягли 18 річного віку.

Вид опитування: анкетування. Анкетування відбувалося за участі інтерв’юера і проводилося шляхом особистого спілкування з респондентами в людних місцях.

Під час опитування було визначено:

· демографічний портрет респондентів (стать, вік, національність, освіта, , професія, матеріальний стан, сімейний статус, місце проживання, тощо),

· ціннісні установки громадян Києва;

· участь і ступінь задоволення респондентів роботою органів самоорганізації населення;

· ступінь суспільної напруженості та її причин;

· найбільш чутливі та актуальні для цільових аудиторій теми.

Загально було опитано 100 жителів Києва з рівним представленням жінок та чоловіків.

Під час опитування було використано районовану територіальну вибірку. Територія - місто Київ. Територіальна одиниця - район міста Києві. Для проведення дослідження оптувалися респонденти, що поживають в 10 районах Києва. За одиницю виміру ми брали жителів Києва від 18 років і старших у рівному представленні у кожній віковій категорії у кожному з 10 районів.

Респондентів опитування було обрано за принципом «першого зустрічного». Опитування проводилися на станціях метро, на виходах з метро або в людних місцях визначених 10 районів Києва.

Райони в яких проводилося опитування:

· Голосіївський (м. Голосіївська)

· Дарницький (ДВРЗ)

· Деснянський (Троєщина)

· Дніпровський (м. Лівобрережна)

· Оболонський (м. Оболонь)

· Печерський (м Дружби Народів,)

· Подільський (Куренівка, Виноградар

· Святошинський (м. Святошин)

· Солом'янський (Солом’янська площа)

· Шевченківський (м. КПІ)

Під час опитування було заплановано дослідити такі залежності:

· Чоловіки – жінки

· Молодь (до 40 років) - старші люди

· Респонденти з вищою освітою - респонденти з середньою освітою

· Ступінь задоволення різних вікових та соціальних груп респондентів роботою органів самоорганізації населення

· Найбільш чутливі та актуальні проблеми районів для різних вікових та соціальних груп тощо

Відео

English version