Островка Еріх

Мiсце навчання: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальність: Фінанси

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: Комітет з питань правосуддя

Відео

English version