Варто рятувати освіту...

Такі фрази все частіше лунають з вуст молоді. Проблема надання якісний освітніх дуже актуальна в Україні.

Протягом п’ятимісячного стажування в Верховній Раді України інтерни громадської організації «Молодіжна Альтернатива» зробили дослідження проблем якості освіти.

Ось так виглядають пропозиції молоді щодо вдосконалення надання освітніх послуг:

Зміни варто починати зі школи. Потрібно скласти інші навчальні плани для школярів старших класів, які будуть націлені на практичне використання отриманих знань, наприклад, в ігровій формі чи у формі групових завдань. Адже школярів часто заставляють вчити напам’ять багато інформації, часто не розуміючи її. Це призводить до дії правила «трьох З»: завчив, здав, забув. Варто дати дітям можливість вивчати не тільки вітчизняних науковців, а звертатись також до напрацювань іноземних викладачів та вчених. Це дасть змогу розширити свій кругозір, дізнатися іншу точку зору на певну проблему, а також (якщо джерело буде англійською мовою) попрактикувати  іноземну мову.

Багато студентів зосередили свою увагу на тому, що варто  зменшити чисельності ВНЗ III-IV р. а. до меж 3-4 у кожному регіоні, із монофункціональним спрямуванням (технічні, класичні, аграрні тощо).

Створити проект розвитку ВНЗ I-II р. а., основним призначенням яких є розосередження студентів по Україні. Основний фокус розвитку вищої освіти повинен розвиватися у ВНЗ I-II р. а., а саме у регіонах, де випускаються вузькопрофільні спеціалісти. Спеціалістів, яких готують професійно-технвчні навчальні заклади варто орієнтувати враховуючи потреби ринку, але ні в якому разі не скорочуючи кількість профтехосвіти.

Потрібно переглянути державне замовлення на «популярні» напрями з метою дотування «непривабливих» для абітурієнтів напрямів підготовки.  Варто збільшувати державне замовлення на спеціальності таких галузей знань як природничі науки (біологія, хімія, органічна хімія, аналітична хімія та інші), фізико-математичні науки, системні наукі та кібернетику, інформатику та обчислювану техніку, металургію та матеріалознавство, машинобудування та матеріалообробку, енергетику та енергетичне машинобудування, метрологію, вимірювальну техніку та інформаційно-вимірювальні технології, авіаційну та ракетнокосмічну техніку, морську техніку, біотехнологію, текстильну та легку промисловість, харчову промисловість та переробку сільськогосподарської продукції, техніку та енергетику аграрного виробництва, інформаційну безпеку. За рахунок наявності фахівців можна розвивати дані сфери та приваблювати інвесторів, що призведе до наповнення бюджету та збільшення робочих місці в Україні.

В університетах доцільно збільшувати можливості для студентів отримувати практичний досвід з першого курсу навчання. І це повинна бути не псевдопрактика, яку проходять українські студенти, а саме реальна практика в реальних секторах життєдіяльності суспільства. А навчання повинно ставати все більш практичним. Завантаження навчальної програми не завжди доцільними предметами  не дає можливості повністю поринути  у спеціальність, яка вивчається у ВНЗ, та взагалі може відбити бажання до навчання.

Потрібно впроваджувати наукові парки на базах ВНЗ з метою залучення грантів та спонсорської допомоги. Позитивний зарубіжний досвід таких країн як Італія, Франція, Китай, США у сфері наукових парків. В Україні Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вдало впровадив ідею функціонування наукового парку. Створення наукового парку також сприятиме формуванню нових робочих місць, працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, розвитку інноваційних інфраструктур і головне – поліпшить умови для залучення інвестицій. Детальніше про науковий парк Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника можна дізнатися за посиланням - http://www.pu.if.ua/images/naukova-robota/2015/ParkNew.pdf

Доцільно створити гнучку систему оцінювання, застосовуючи електронні відомості. Створення електронної бази оцінювання надасть змогу викладачам, студентам та батькам мати доступ  електронного кабінету студента і переглядати  оновлену інформацію про стан оцінок, присутності, досягнень і т.д. Як варіант можна розробити  сайт, в якому буде кабінет кожного студентка, з його персональним паролем та логіном, куди викладач зможе внести скільки балів заробив студент, скільки в нього пропусків та завантажити файли з практичним та теоретичним завданням.

Актуальною є пропозиція контролювати корупцію в університетах і приймати жорсткі міри як щодо студентів, так і щодо викладачів. Якщо викладач отримав неправомірну вигоду, то він не зможе більше викладати і такі дії потрібно кваліфікувати як зловживання службовим становищем – ст. 364 Кримінального кодексу Україну. Сподіваємося, що і викладачі будуть дорожити своїм становищем та не прагнутимуть отримувати неправомірну вигоду, навіть якщо студенти і будуть пропонувати. Як свідчить практика, тільки жорсткі міри є дієвими в Україні і застосування покарання до викладачів тому не виключення.

 

Віримо, що наші пропозиції варті уваги, і ми із задоволенням можемо долучитися до більш конкретних кроків щодо реалізації даних пропозицій.

Відео

English version