Дослідження питань молодіжного безробіття та розвитку молодіжного підприємництва в Україні

Протягом грудня-січня 2009-1010 року Ма провела 15 фокус-групових досліджень, 5 круглих столів з питань молодіжного безробіття та розвитку молодіжного підприємництва в Україні. Результатом цієї роботи стало написання Концепція програми сприяння розвитку молодіжного підприємництва та подолання молодіжного безробіття

Чого ми хочемо досягти цимм проектом:

 

 • Привернути увагу громадськості і влади до проблеми молодіжного безробіття і як можливості вирішення цієї проблеми стимулювання розвитку молодіжного підприємництва
 • Виробити шляхи подолання (зменшення) безробіття сред молоді та визначити напрямки розвитку молодіжного підприємництва.
 • Розробити Доктрину/Програму/концепцію розвитку молодіжного підприємництва та боротьби з молодіжним безробіттям. На її основі - розробка концепцій, стратегій, політичних рекомендацій, програм дій Уряду, місцевих органіів влади та суспільства, спрямованих на реалізацію її положень.

 

Чому ми цим займаємося:

 

 1. Підприємці - це сила, здатна просувати суспільство вперед, перероджуючи й постійно оновлюючи його, творячи завтрашній день власною працею за власними ідеями. Підприємництво – для громадян - це забезпечення громадян робочими місцями, а для країни та суспільства - створення додаткової вартості.
 2. Світова економічна криза призвела до збільшення рівня безробіття в Україні. Серед соціальних верств населення найбільш вразливою є молодь. Рівень безробіття молоді є найвищим серед усього населення. Крім того молоді люди стикаються із проблемами так званого першого роочого місця, оскільки не мають практики роботи.
 3. Виходом із цієї ситуації стало б стимулювання молодіжного підприємництва, підтримка працевлаштування молоді на державному рівні, стимулювання бізнесу, який створює робочі місця для молоді.

 

Що ми робимо для досягнення мети:

1. Проведення фокус групових досліджень

Цільова група проекту

 

 • студенти;
 • представники бізнес асоціацій;
 • підприємці;
 • депутати місцевих органів влади.

 

Завдання дослідження:

 

 • структурування та класифікація існуючих проблем, які виникли в молодіжному середовищі в результаті економічної кризи;
 • наявності ініціатив місцевої влади, спрямованих на вирішення питань молодіжного безробіття та молодіжного підприємництва;
 • віднаходження прикладів плідної співпраці влади і громади\бізнесу, у вищеозачених питаннях;
 • з’ясування рівня обізнаності молоді, бізнесу, представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування з міжнародним та вітчизняним законодавством, нормативно-правовими документами в сфері боротьби з молодіжним безробіттям та молодіжним підприємництвом;
 • окреслення заходів, ужиття яких могло би сприяти зняттю напруження в цій сфері на рівні громад;
 • визначення механізмів реалізації програми боротьби з молодіжним безробіттям та підприємництвом.
 • 2. Обговорення в експертному середовищі (проведення круглих столів, розсилка інформації серед профільтних НУО, державних органів)

 

3. Написання Доктрини і презентація її серед громадськості та у державних органах(ОМС, обласні та міські адміністрації, профільні комітети ВРУ, КМУ)

4. Лобіювання пийняття її, або окремих її положень на місцевому рівні

 

Фокус-групові дослідження

Географія

Донецьк, Харків, Симферополь, Львів, Чернігів

Цільова група:

 

 • молодь (студенти, представники молодіжних НУО)
 • представники бізнес-асоціацій
 • депутати місцевих рад та міської ради

 

Мета

 

 • визначити основні проблеми працевлаштування молоді, пошуку першого робочого місця, молодіжного безробіття, розвитку молодіжного підприємництва у кожному з регіонів, отримати соціологічні дані з цих питань
 • визначити шляхи вирішення проблеми (покращення ситуації на місцевому рівні) для того щоб в подальшому ці пропозиції увійшли до програм молодіжного розвитку, програм розвитку молодіжного підприємництва в регіоні, програм боротьби із молодіжним безробіттям, доктрин молодіжної політики (або інших), та з можливістю внесення коректив у місцеві бюджети в питання підтримки підприємницьких ініціатив.

Круглі столи

Питання, які обговорювалися

Презентація Концепції «Програми (Доктрини) боротьби з молодіжним безробіттям та розвитком молодіжного підприємництва».

Обговорення Концепції:и доповнення та нові пропозиції

Які можуть бути перешкоди щодо прийняття цієї концепції та впровадження на регіональному рівні? Як їх подолати?

Чи готова громадськість долучитися до впровадження та реалізації ідей «Програми (Доктрини) боротьби з молодіжним безробіттям та розвитком молодіжного підприємництва» . Яку допомогу можуть надати НУО, бізнес-асоціації у цьому процесі

Текст Концепції (файл…)

 

Відео

English version