Павлова Катерина

Мiсце навчання: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Спеціальність: Правознавство

 

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності

Відео

English version