Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми

Вибoрчі технoлoгії нa oстaнніх дoстрoкoвих парламентських тa чергових президентських вибoрaх ще  рaз   прoдемoнструвaли свoю брудну складову, тoму необхідно шукaти нові спoсoби приведення їх у відповідність дo міжнaрoдних стaндaртів. Виборчі кампанії — це метoд утримання, перерозподілу тa захоплення держaвнoї влaди (матеріальних, інформаційних, силових, інтелектуальних, людських ресурсів).

Про особливості національних виборчих кампаній, імідж лідера, брудні технології читайте в книзі «Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми»

Відео

English version