Молодіжна Альтернатива один із співавторів проекту Закону «Про молодь»

ГО Молодіжна Альтернатива долучилася до створення проекту Закону про молодь, внісши свої рекомендації, які базуються на нашому 20річному досвіді роботи з молоддю, на аналізі молодіжної політики країн ЄС та на результатах наших останніх проектів – а саме проекту обмінних поїздок «Єдність у різноманітті».

Прийняття наших пропозицій означає безпосередній вплив нашої організації на формування молодіжної політики в Україні.

Що це за Закон і що він має на меті:

Закон України «Про молодь»

«Створення демократичної держави з сучасною соціально спрямованою економікою буде ефективним лише за активної участі молоді – рушійної сили перетворення України на високорозвинену європейську демократичну державу.

Закон визначає загальні поняття, мету та завдання, основні принципи і напрями реалізації молодіжної політики в Україні, основні правові процедури та гарантії реалізації прав молоді, основи державної підтримки молоді та її участі в житті держави, участь молоді в розробці та реалізації молодіжної політики, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності організацій, які працюють із молоддю, основні підходи до вивчення, розробки і реалізації державної молодіжної політики на всіх рівнях та визначає заходи для її здійснення, створення умов для підтримки молоді та розвитку її потенціалу, інфраструктуру молодіжної політики та загальні засади фінансування заходів щодо її реалізації.»

Перелік наших пропозицій, які були прийняті:

 

  1. РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МОЛОДІ,НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ. Стаття 6. Освіта та інтелектуальний розвиток молоді. Пункт 6, підпункт 14: додати «заохочення і полегшення академічної мобільності для учнів і студентів».
  2. РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МОЛОДІ,НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ. Стаття 7. Національно-патріотичне виховання і громадянська освіта молоді. Пункт 1, підпункт 2: передбачити «розробку й реалізацію програм з національно-патріотичного виховання молодих осіб та формування активної громадянської позиції».
  3. РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МОЛОДІ,НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ. Стаття 7. Національно-патріотичне виховання і громадянська освіта молоді. Пункт 1, підпункт 5: передбачити «реалізацію програм, спрямованих на .консолідацію суспільства шляхом подолання як об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина».
  4. РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МОЛОДІ,НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ. Стаття 9. Зайнятість і працевлаштування молоді. Пункт 3, підпункт 1: додати до тексту виділений текст: «створення системи аналізу та прогнозу попиту на професії на ринках праці та створення відповідної ринковим потребам системи освіти та працевлаштування, оприлюднення результатів цього аналізу; врахування при розробці стратегій і політики в галузі зайнятості специфічних бар’єрів на початку трудової діяльності, з якими стикаються молоді особи; адаптації навчальних програм, професійної підготовки таким чином, щоб вони були пов’язані з можливістю працевлаштування».
  5. РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МОЛОДІ,НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ. Стаття 12. Боротьба із сегрегацією, соціальна інтеграція вразливої молоді. Пункт 1, додати підпункт 3: «підтримують інтенсивний діалог і зв’язок між молоддю села та міста».
  6. РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ. Стаття 28. Національна молодіжна консультативна рада. Пункт 2, додати підпункт 12: «контроль прозорості бюджетної системи стосовно молодіжної політики».

 

Декілька пропозицій знаходяться у стадії розгляду редакторами проекту Закону.

Окрім цього було надано пропозицію щодо розширення Статті 9 про зайнятість і працевлаштування молоді (РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МОЛОДІ,НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ) пункту 3, підпункту 2 про «забезпечення, створення та функціонування системи консультацій щодо вибору професійної кар’єри для молодих осіб; забезпечення учнів та студентів належною професійною орієнтацією, проведення професійної орієнтації економічно активної молоді, яка є безробітною та професійно невизначеною, а також для тих, хто не знайшов роботу за раніше здобутим фахом протягом дванадцяти календарних місяців після закінчення професійно-технічного чи вищого навчального закладу», а саме додати чіткі індикатори нової системи профорієнтації, яка повинна 1) базуватися на оприлюднених результатах репрезентативних соціологічних опитувань, статистичних даних тощо; 2) проводитися регулярно та якісно; 3) проводитися не лише з учнями, але й з батьками/опікунами, (враховуючи поширену авторитарну модель виховання у суспільстві); 4) підіймати престиж робочих професій тощо. Це положення було позитивно сприйняте редакторами, але не включене через великий розмір тексту Закону. Однак ці зауваження будуть прийняті до уваги під час реалізації Закону.

 

Розраховуємо, що пропозиції, внесені Молодіжною Альтернативою ввійдуть до остаточної версії затвердженого ВРУ документу.

Відео

English version