Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави

V Міжнародна науково-практична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави"

20 травня 2015 року

Конференція буде працювати за секціями:

Секція №1. Теорія та історія права; міжнародне публічне право

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Чепульченко Т. О., к.і.н., доц. Тараненко М. Г.)

Секція №2. Адміністративне право і процес

(Наукові керівники: д.ю.н., проф. Голосніченко І. П., к.ю.н., доц. Кравчук О. О.)

Секція №3. Кримінальне право і кримінологія

(Наукові керівники: д.ю.н., проф. Мисливий В. А.,  к.ю.н., доц. Попов К. Л., к.ю.н., доц. Павленко І. В.)

Секція №4. Право інтелектуальної власності; інформаційне право

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Петряєв С. Ю., викл. Юдкова К. В.)

Секція №5. Цивільне право і процес

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Борець Л.В.,   ст. викл.  Бежевець А.М.)

Секція №6. Господарське право і процес

(Науковий керівник: к.і.н., доц. Цирфа Г. О.)

Секція №7. Кримінальний процес та криміналістика

(Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лук'янчиков Є. Д.)

Секція №8. Засади державного управління

(Науковий керівник: к.філос.н., доц. Мельниченко А. А.)

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!

Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2015 року включно за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду надіслати одночасно в електронному варіанті:

 1. заявку на участь в конференції(див. зразок);
 2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Розмір організаційного внеску становить 100 гривень.

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції , а також в оргкомітеті конференції.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).

Вимоги до оформлення тез

 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word для Windows;
 • Обсяг тексту: 2-4 сторінки.
 • Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: Забезпечення законності у державному управлінні
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, коротка назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад: Сидоров Іван Іванович, Студент 5-го курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ»б Науковий керівник: Петров І.В., к.ю.н, доцент, факультет соціології та права НТУУ «КПІ».
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

Заявка на участь в V Міжнародній науково-практичній конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” 20 травня 2015 року

Відомості про доповідача та тему доповіді:

 • Прізвище
 • Ім’я
 • По батькові
 • Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
 • Посада
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
 • Тема виступу(доповіді)
 • Секція
 • Домашня адреса
 • Контактні телефони (домашній, мобільний)
 • Електронна пошта (e-mail)

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези.

Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».

Контакти:

м. Київ, вул. Політехнічна 39, корпус №19, к. 321 А(ст. метро “Політехнічний інститут”) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Пряміцин Вячеслав Юрійович тел. 0631157391

Відео

English version