Бесчасна Галина

Мiсце навчання: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальність: Математичні методи і моделі в економіці

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Відео

English version