Товстюк Катерина

Мiсце навчання: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Спеціальність: правознавство

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України:

Відео

English version