Музичко Владислав

Мiсце навчання: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальність: економіка підприємства

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: комітети з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Відео

English version