Роль опозиції в житті країни

Опозиція є обов’язковим інститутом громадянського суспільства та політичного життя в цілому.Вона вникає як певний інституційний механізм контролю за діями влади і покликана захищати інтереси політичної меншості, вона виступає ефективним засобом цивілізованого розв’язання суперечностей між інтересами різних соціальних груп, невід’ємною складовою механізму стримувань і противаг у в структурі владних відносин. Україна, проголосивши євроінтеграційний курс взяла на себе зобов’язання щодо приведення політичної системи та політичної культури у відповідність до світових стандартів. А отже і поняття опозиції її діяльності, її правових засад повинно бути переглянуто та реформовано. Своє бачення формування, реформування і функціонування опозиції в сучасній Україні розкривають автори збірки.


Відео

English version