ТОП-10 основних нововведень нового Закону "Про вищу освіту"

Міністерство освіти і науки окреслило основні нововведення ухваленого парламентом закону.

1. Буде створено окремий колегіальний орган – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, буде суттєво посилено антиплагіатні норми і відповідальність за них.


2. Створюватиметься новий механізм виборів ректорів вищих навчальних закладів (участь всього викладацького складу та збільшено у відповідній пропорції (не більше 15%) кількість студентів, які братимуть участь у голосуванні). Заплановано, що вибори будуть відбуватися в один тур за системою "перехідного голосу".


3. Для ректорів, деканів і завідуючих кафедрами прописано обмеження перебування на посаді – не більше двох строків (5+5).


4. Усі вищі навчальні заклади отримають право остаточного присудження наукових ступенів. У Національному агентстві залишається питання акредитації спецрад і розгляд апеляцій на їх рішення.


5. Державні вищі навчальні заклади зможуть розміщувати власні надходження від своєї освітньої, наукової та навчально-виробничої діяльності на рахунках установ державних банків.


6. Законом зменшено кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. до 600 год.


7. Зменшено навантаження на студентів – кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30.


8. З 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електронного вступу до ВНЗ і автоматичного розміщення місць державного замовлення.


9. Передбачено створення умов для збільшення мобільності студентів і викладачів.

 

10. Протягом визначеного у законопроекті перехідного періоду із системи вищої освіти буде вилучено рівень молодшого спеціаліста та запроваджено ступінь молодшого бакалавра як скорочений цикл підготовки бакалаврів.

Відео

English version