Подолання стереотипів у молодіжному середовищі щодо ксенофобії та дискримінації, можливості протидії дискримінації та відстоювання власних прав молоддю

Цей тренінг ми проводимо зазвичай для регіональних студентів, особливо Криму, Одеси, Ужгорода, але в цьому році вирішили провести і для київських інтернів бо тема досить широка.

Протягом 2012 р. в Україні попри появу законодавчих ініціатив з протидії дискримінації, що є позитивним фактом, не проводилася системна державна політика з протидії дискримінації щодо різних груп меншин.

Не було розроблено системи захисту від дискримінації чи допомога її жертвам. 6 вересня 2012 р. Верховна рада України ухвалила Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Після ухвалення Закону, навіть після гіпотетичного внесення змін до законопроекту, в українському суспільстві, владних інституціях спостерігається брак розуміння проблем протидії дискримінації, потреб цільових груп (особливо молоді (за даними останніх соц. опитувань КМІС зазначається, що рівень ксенофобії, наприклад, серед молоді України значно виріс у 2012 році порівняно з попередніми роками), бракує заходів позитивної підтримки вразливих груп. За результатами соціологічних досліджень серед молоді поширюються появи ксенофобії, використання дискримінаційних практик по відношенню до меншин (наприклад, ЛГБТ) в свою чергу молодь потерпає від проявів дискримінації стосовно них, наприклад, у соціальних питаннях, питаннях працевлаштування. У випадку молодіжної аудиторії такі випадки дискримінації можуть бути множинними. Тому важливо привертати увагу суспільства в цілому та молодіжної аудиторії до проблем існування в Україні дискримінації за різними ознаками, відсутність ефективних політик щодо її попередження, брак знань та навичок молоді стосовно захисту своїх прав.

 

 

Відео

English version