Рейтинг вишів України за показниками Scopus - 2014

За даними наукометричної платформи Scopus, станом на січень 2014 року, найкращим вищим навчальним закладом за показником цитованості наукових публікацій залишається КНУ ім. Шевченка.

Цей рейтинг є загальновизнаним міжнародним показником успішності наукової роботи й формується на підставі кількості цитувань і публікацій у SCOPUS та індексу Гірша (h-індекс). SciVerse Scopus – це реферативна база даних і наукометрична платформа видавничої корпорації Elsevier. Видання індексуються у Scopus із різним хронологічним охопленням. Рубрикатор має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються відразу в кількох розділах.

За даними наукометричної бази SCOPUS, Львівський національний університет ім. Івана Франка має понад 4,5 тис. публікацій, близько 18 тис. цитувань, а індекс Гірша становить 40.

У липні 2013 року Міносвіти України склало рейтинг кращих ВНЗ країни. Укладачі рейтингу називають головними показниками престижності університету: працевлаштування випускників ВНЗ, професійну компетентність і рівень кваліфікації, конкурентоспроможність, мобільність та захищеність на ринку праці.

ТОП-10. Класичні університети:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  2. Харківський національний університет імені Каразіна.
  3. Сумський державний університет.Одеський національний університет імені Мечникова.
  4. Національний університет "Острозька академія".
  5. Львівський національний університет імені І.Франка.
  6. Дніпропетровський національний університет імені Гончара.
  7. Донецький національний університет.
  8. Таврійський національний університет імені Вернадського.
  9. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Рейтинг складається проектом "Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus". Повний рейтинг дивіться на сайті проекту.

 

Відео

English version