Відкритість і прозорість органів державної влади та місцевого самоврядування: регіональні особливості

Важливою складовою гармонійного розвитку суспільства є налагодження постійного зв’язку населення з представниками державних та самоврядних органів управління. Проблематика поінформованості громадян про напрямки та конкретні дії органів місцевого самоврядування зберігає свою актуальність як один з механізмів доступу до влади та контролю за якістю послуг на місцевому рівні. Розвиток форм комунікації місцевою владою є шляхом розширення участі громади в місцевому політичному процесі та сприяє відкритості і підзвітності влади, зростанню рівня довіри з боку населення.

 

На сьогоднішній день в Україні продовжує існувати патерналістська модель взаємин між громадянами та владою, що залишилась у спадок від жорсткої радянської централізації, яка не давала можливості вирішувати нагальні проблеми самостійно – на місцевому рівні. За таких умов уся відповідальність за все що відбувається в суспільстві повністю покладається на державу.

Але всі більше і більше ми говоримо поро необхідність для влади бути відкритою, доступною, такою яка активно і відразу реагує на потреби суспільства. Думки молодіщ цих проблем і шляхів їх вирішення можна знайти в брошурі: «Відкритість і прозорість органів державної влади та місцевого самоврядування: регіональні особливості»

 

Відео

English version