Участь громадян в управлінні державою: регіональні особливості

Участь громадськості в державному управлінні підвищує його результативність, допомагає виявляти і усувати недоліки в діяльності виконавчо-розпорядчих органів, стимулює соціальну активність громадян, їх зацікавленість в успішному вирішенні державних справ. В умовах формування і розвитку демократичної і правової держави склалися і розвиваються різні форми участі громадян в діяльності органів виконавчої влади держави. Все більшого значення набувають колективні форми участі громадян в управлінні державою. Про регіональні особливості активності громадян можна прочитати в брошурі «Участь громадян в управлінні державою: регіональні особливості»

Відео

English version