Міністерством освіти і науки України визначено рейтинг вищих навчальних закладів за результатами їх діяльності у 2012 році

Міністерство освіти і науки України разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти продовжує апробацію Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

Національна система рейтингового оцінювання є складовою моніторингу вищої освіти. Позиціонує в системі управління як інструмент, призначений для налагодження ефективного соціального партнерства та суспільної відповідальності цільових груп за забезпечення якості вищої освіти.

Інформація, яку отримує університет за результатами рейтингу, дає можливість визначити сильні і слабкі сторони власної діяльності за певними критеріями та проектувати стратегії перспективного розвитку вищого навчального закладу в площині забезпечення якості вищої освіти.

Головними ознаками престижності університету є ефективні дії вищого навчального закладу, спрямовані на досягнення успішності, досконалості та конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та ринку праці, а також новаторство та вміння фокусувати зусилля на реалізацію та досягнення тактичних та стратегічних цілей.

Ключовим моментом є результативність діяльності університету, яка визначається якістю випускників та їх працевлаштуванням на ринку праці, професійною компетентністю та рівнем кваліфікації, конкурентноздатністю, мобільністю та захищеністю на ринку праці.

У Міністерстві освіти зазначають, що використання рейтингу сприятиме взаємному порозумінню і довірі між різними учасниками національних і міжнародних систем забезпечення якості та гарантує прийняття неупереджених рішень і висновків у процесах забезпечення якості вищої освіти на інституційному рівні.

Топ-10. Класичні університети

 1. Київський національний університет ім. Шевченка;
 2. Харкiвський нацiональний унiверситет ім. Каразіна;
 3. Сумський державний університет;
 4. Одеський нацiональний унiверситет ім. Мечникова;
 5. Національний університет "Острозька академія";
 6. Львiвський нацiональний унiверситет ім. Франка;
 7. Днiпропетровський нацiональний унiверситет ім. Гончара;
 8. Донецький нацiональний університет;
 9. Таврiйський нацiональний унiверситет ім. Вернадського;
 10. Схiдноукраїнський національний унiверситет ім. Даля.

Топ-10. Технічні університети

 1. Харкiвський національний унiверситет радiоелектроніки;
 2. Національний аерокосмiчний унiверситет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
 3. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
 4. Нацiональний технічний унiверситет України "Київський політехнічний інститут";
 5. Вiнницький національний технiчний університет;
 6. Нацiональна металургiйна академiя України;
 7. Полтавський національний технiчний унiверситет ім. Кондратюка;
 8. Нацiональний гiрничий університет;
 9. Донецький національний технiчний університет;
 10. Національний унiверситет "Львiвська полiтехнiка".

Топ-10. Технології, будівництво та транспорт

 1. Національний авіаційний університет;
 2. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна;
 3. Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 4. Одеський державний екологічний університет;
 5. Українська академiя друкарства;
 6. Херсонська державна морська академія;
 7. Харкiвський національний автомобільно-дорожній університет;
 8. Одеська національна морська академія;
 9. Одеська державна академiя будiвництва та архітектури;
 10. Київський національний унiверситет технологiй та дизайну.

Топ-10. Педагогічні, гуманітарні, фізичне виховання та спорт

 1. Національний педагогічний університет ім. Драгоманова;
 2. Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 3. Тернопiльський національний педагогiчний унiверситет ім. Гнатюка;
 4. Південноукраїнський національний педагогчний університет ім. Ушинського;
 5. Львівський державний університет фізичної культури;
 6. Київський університет ім. Грінченка;
 7. Харківська державна академія фізичної культури;
 8. Уманський державний педагогiчний унiверситет ім. Тичини;
 9. Кримський державний гуманітарний університет;
 10. Харківська гуманітарно-педагогічна академія.

Топ-10. Культура, мистецтво, дизайн

 • Київський інститут музики ім. Глієра;
 • Національна музична академія України ім. Чайковського;
 • Харкiвська державна академія дизайну і мистецтв;
 • Одеська державна музична академія ім. Нежданової;
 • Харківська державна академія культури;
 • Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого;
 • Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського;
 • Закарпатський художній інститут;
 • Львівська національна музична академія ім. Лисенка;
 • Київський національний університет культури та мистецтв.

Топ-10. Охорона здоров’я

 1. Національний медичний університет ім. Богомольця;
 2. Львівський національний медичний університет ім. Галицького;
 3. Житомирський інститут медсестринства;
 4. Луганський державний медичний університет;
 5. Запорізький державний медичний університет;
 6. Харківський національний медичний університет;
 7. Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського;
 8. Донецький національний медичний університет ім. Горького;
 9. Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова;
 10. Національний фармацевтичний університет України.

Топ-10. Аграрні

 1. Харківська державна зооветеринарна академія;
 2. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.Василенка;
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 4. Миколаївський національний аграрний університет;
 5. Білоцерківський національний аграрний університет;
 6. Львівський національний аграрний університет;
 7. Таврійський державний агротехнологічний університет;
 8. Луганський національний аграрний університет;
 9. Вінницький національний аграрний університет.
 10. Полтавська державна аграрна академія.

Топ-10. Економіка, фінанси, управління, підприємництво

 1. Київський нацiональний економiчний університет ім. Гетьмана;
 2. Київський національний торговельно-економiчний університет;
 3. Університет банківської справи Національного банку України;
 4. Донецький національний унiверситет економiки i торгiвлi ім. Туган-Барановського;
 5. Донецький державний університет управління;
 6. Харкiвський національний економiчний університет;
 7. Одеський національний економiчний університет;
 8. Харківський державний університет харчування та торгівлі;
 9. Тернопiльський національний економічний університет;
 10. Полтавський університет економіки і торгівлі.

Топ-10. Право, правоохоронна діяльність, цивільний захист, безпека життєдіяльності

 1. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";
 2. Національний університет "Одеська юридична академія";
 3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 4. Національний університет цивільного захисту України;
 5. Одеський державний університет внутрішніх справ;
 6. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 7. Національний університет державної податкової служби України;
 8. Академія митної служби України;
 9. Національна академія внутрішніх справ;
 10. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка.

З повною версією рейтингу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОН за 2012 рік можна ознайомитися за наступним посиланням

за матеріалами Освіта.ua

 

 

Відео

English version