Дніпропетровськ

 

Міщенко Ігнат

Місце навчання: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Спеціальність: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Місце стажування: Управління охорони природного навколишнього середовища


 

Нікітіна Анастасія

Місце навчання: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Спеціальність: Менеджмент організацій

Місце стажування: Відділ кадрової роботи та протокольних заходів


 

Письменна Ольга

Місце навчання: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Спеціальність: Політологія

Місце стажування: Департамент з міжнародних зв’язків та інвестиційних проектів


 

Паталаха Михайло

Місце навчання: Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

Спеціальність: Будівництво

Місце стажування: Управління у справах сім’ї, молоді та спорту


 

Пономаренко Інна

Місце навчання: Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

Спеціальність: Організація перевезень і управління на транспорті

Місце стажування: Департамент транспорту і зв'язку міської ради


 

Титова Владлєна

Місце навчання: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Спеціальність: Політологія

Місце стажування: Управління внутрішньої політики


 

Чемерис Олена

Місце навчання: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Спеціальність: Теплогазопостачання та вентиляція

Місце стажування: Департамент промисловості, енергетики та підприємництва

 

Відео

English version