Сухоплещенко Катерина

Мiсце навчання: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Спеціальність: Журналістика

Мiсце стажування у Верховнiй Радi України: Комітет з питань свободи слова та інформації. Комітет з питань верховенства права та правосуддя

Відео

English version