Єдність нації - національна ідея України

 

У кожен момент нашого життя ми повинні намагатися шукати не те, що нас відділяє від інших людей, а те, що у нас з ними спільного. (Джон Рескін).

Тема національної ідеї вже багато років вкрай актуальна в Україні. Але, на жаль, за 20 років незалежності нашої держави ми так і не змогли створити сильну, єдину, об'єднуючу національну ідею.

Незважаючи на майже повну відсутність результатів на даний момент, ми повинні продовжувати пошук формулювання і методи побудови такої національної ідеї в Україні, адже її відсутність є реальною загрозою для всієї країни - деградацією суспільства і крахом всієї державності.


Цікавий підхід

Професор соціології Нью-Йоркського університету та університету Осло Краіг Келгон є автором суб'єктивістської теорії розуміння понять «нація» і «національна ідея». Нації, вважає він, не можна визначати за допомогою лише емпіричних параметрів, таких, наприклад, як здатність досягти суверенітету, утримувати внутрішню єдність, відстоювати свої кордони чи претендувати на давню культуру. «Нації скоріше оформлюються через певний спосіб самоствердження, спосіб мовлення, мислення і дії ... які дозволяють створювати колективну ідентичність, мобілізовувати людей на виконання колективних задумів, розрізняти народи та відповідні види побуту». Все це, на думку К. Келгона, і становить основу «національної ідеї», того набору понять і визначальних рис, цінностей, за допомогою яких нації знаходять шлях до єдності. До найбільш значущих складових цього набору, на думку К. Келгона, можна віднести:

 

  • ідею неподільності нації;
  • ідею ототожнення населення з нацією;
  • безпосереднє ототожнення індивіда з нацією.

 

Враховуючи наші реалії, для України такий підхід став би просто рятівним колом у вирі різних уявлень про можливу національну ідею. Професор К. Келгон в трьох виділених тезах виклав всю ідеологію об'єднуючого механізму, який буде здатний згуртувати все українське суспільство, незалежно від національностей, віку, віросповідання.


Статистика

За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group у травні 2011 року, більшість українців (68%) стверджують, що в Україні в цілому не сформована національна ідея; 12% опитаних респондентів вважають, що національна ідея є, і кожен п'ятий житель України завагався з відповіддю.

Більшість населення країни (77%) вважає актуальною на сьогоднішній день для України розробку національної ідеї; 12% українців розуміють національну ідею як єдність усіх регіонів України; 6% респондентів визначають національну ідею як подолання бідності, зростання національної самоідентифікації і збереження незалежності та територіальної цілісності.

Майже кожен п'ятий (18%) опитаний респондент заявив, що національної ідеї в Україні немає. Завагалися з визначенням національної ідеї 40% жителів України.

Дана статистика підкреслює актуальність і терміновість розвитку в українській державі сильної національної ідеї, яка об'єднає весь український народ на основі демократичних стандартів і верховенства права людини і громадянина.


Головні причини відсутності в Україні національної ідеї

Проаналізувавши всі зовнішні і внутрішні причини відсутності в нашій країні національної ідеї, ми виділили основні:

 

  1. Відсутність єдності громадян. Ця проблема абсолютно несумісна з аксіомою, що сила держави в єдності її території, єдності її громадян.
  2. Поширення «епідемії» ксенофобії, антисемітизму, расизму, дискримінації. Великим негативом для українського суспільства є зростання рівня нетерпимості на національному ґрунті, що зріс за 15 років у два рази. Згідно з результатами соціального моніторингу "Рівень національної дистанційованості громадян України» Інституту соціології НАН, в Україні близько 8% населення проявляє екстремістську орієнтацію по відношенню до інших етнічних груп і національностей, з яких в 1% відзначається дуже високий рівень таких настроїв (близько 400 тис. чол.). Наприклад, толерантне ставлення до євреїв знизилося з 30 до 11 відсотків, до росіян - в 2 рази, до ромів - в 5 разів. Така внутрішньодержавна боротьба не дає перспектив на майбутнє.
  3. Зростаюча кількість емігрантів. Україна - п'ята держава в світі за кількістю тих, хто шукає кращого життя за кордоном. При цьому часто в пошуках кращого життя виїжджають фахівці високого рівня: інженери, медики, а також - активна молодь. Таким чином, дуже швидко бідніє інтелектуальний капітал нашої країни.
  4. Тероризм як фактор великої політики і втручання у внутрішні справи суверенних держав.

 

Шляхи створення національної ідеї в Україні

Відсутність національної ідеї, яка б об'єднувала суспільство - це вже один із викликів цілісності та єдності держави, її національної безпеки. Проаналізувавши вищевикладені причини, потрібно зрозуміти, що нація не потребує жорстокості, щоб бути стійкою. А різноманіття країни - це її багатство і цінність. Це необхідно враховувати при реалізації державної політики. Ми повинні показати, як можна побудувати національну державу не на принципах ворожнечі або переваги однієї групи над іншою, а на принципах толерантності та поваги як умови демократичного розвитку країни. Адже найкраща перевірка нації на цивілізованість - толерантність і те, як люди піклуються про своїх співгромадян.

По-перше, треба відкрито ставити питання про національну ідею не стільки виходячи з минулого, і навіть із  сьогоденняс. Потрібно будувати проекцію на майбутнє. Національна ідея - це стратегічне бачення розвитку держави та її гуманітарної сфери на перспективу, яке ґрунтується на досягненнях, які ми вже маємо: незалежність, суверенітет, культурні традиції та цінності.

По-друге, незалежно від обраної формули національної ідеї, в її центрі має знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод. Зараз Україна посідає четверте місце за кількістю звернень громадян до Європейського Суду з прав людини (наразі на розгляді знаходиться близько 8 тисяч заяв від українців).

Також, держава зобов'язана створювати рівні умови для всіх громадян. Наприклад, у тому ж мовному питанні повинні бути однакові можливості для вивчення і використання російської, англійської, французької та інших мов, які громадяни вважають своїми рідними чи які хочуть опанувати.

По-третє, поняття національної ідеї необхідно перемістити з категорії філософської в категорію практичну. Вона повинна ґрунтуватися не на утопічних образах, символах і яскравих гаслах, а стати фундаментом прогресивного суспільства та формування нової парадигми його розвитку, проведення реформ. У першу чергу це стосується економічного і соціального добробуту громадян України.

 

Єдність нації - в її різноманітті

Безумовно, розвиток будь-якої держави визначає його національна ідея. Головне наше завдання на сьогоднішній день - не допустити ескалації, як висловився у своєму романі «Левіафан» Томас Гоббс, нещадної «боротьби всіх проти всіх» в нашому суспільстві. Разом з цим, відображення в менталітеті українців крилатої фрази «Моя хата скраю» - вкрай небезпечна загроза для подальшого розвитку національної ідеї в Україні.

Соціальне відчуження, домінування одного етносу і мови - це шлях в нікуди, який приховує в собі серйозну небезпеку. Нам не можна ні на мить забувати про те, що єдність нації - в її різноманітті, в різноманітті всіх її складових елементів: мов, традицій, культур, історичного минулого і т.п.

Саме така «єдність нації» і має стати національною ідеєю молодої української держави. Спираючись на це визначення, ми зможемо побудувати свідоме, правове, по-справжньому процвітаюче громадянське суспільство.

 

Автор: Анне Голембіовська, інтерн Комітету з питань правосуддя

 

 

Відео

English version