4 березня та 11 березня 2012 відбулися тренинги під назвою:«Механізм взаємовідносин влади і громади в Україні»

У системі демократичного правління значна роль належить місцевому самоврядуванню. Воно є тією сферою публічної діяльності, у якій може взяти участь кожний громадянин. Провідним принципом самоврядування є організаційне і функціональне відокремлення його органів від структур державної влади: взаємовідносини між ними регулюються лише законом. У цьому сенсі воно є проміжною ланкою, важливим каналом взаємозв'язку між державою і громадянським суспільством, належачи радше до другого, ніж до першої.


Демократичний устрій базується на створенні такої системи влади й управління, за якої громадяни мають усі можливості для реалізації своїх прав і свобод. Держава і громадянське суспільство здатні забезпечити такі умови, якщо їхні інститути однаково сильні і врівноважені один одним. При цьому важливо з'ясувати, чи робить держава кроки назустріч своїм громадянам, і чи докладають зусиль самі громадяни для того, щоб поліпшити своє становище.


Програма

«Система публічної влади в Україні: хто за що відповідає і які рішення приймає» (мозковий штурм)

«Участь громадян в управлінні державою» (лекція)

 

  • вступ на державну та муніципальну службу, перебування на службі;
  • як громадяни можуть впливати на владу: звернення громадян, запити.
  • як громадські організації можуть впливати на владу: громадська експертиза, громадські ради тощо.
  • безпосереднє прийняття рішень громадянами (вибори, референдум)

 

Підготувати і презентувати практичне завдання «Написання скарги на дії посадової особи громадянином», «Написання запиту до органу місцевого самоврядування (виконавчого комітету ради)»

Відкритість і прозорість органу державної влади та місцевого самоврядування (мозковий штурм)

 

  • консультації з громадськістю;
  • громадські слухання, громадські обговорення, збори громадян;
  • звіти органів влади про свою діяльність;
  • інформаційні засоби (ЗМІ, Інтернет), їх роль у роз’яснювальній діяльності органів влади.

 

Підготувати і презентувати алгоритм проведення громадських слухань з питань благоустрою території відповідно до розданого Положення.

Тренери: Світлана Горобчишина, УНЦПД Андрій Дуда, викладач НАУКМА

 

Відео

English version